PDF met alle steunbetuigingen

We ontvingen de afgelopen weken zo'n 50 brieven uit binnen- en buitenland. Onder het kopje Over Grand /  bezuinigingen vind je een link naar de PDF met alle steunbetuigingen en nieuws over de bezuinigingen.