Kunstraad trekt stekker uit Grand Theatre Groningen

Kunstraad trekt stekker uit Grand Theatre Groningen. Advies zou einde betekenen van het producerend theater.

Het advies dat de kunstraad vorige week uitbracht aan wethouder Ton Schroor zou het einde betekenen van Grand Theatre Groningen. De raad adviseert niet langer subsidie te verstrekken aan het theater voor het produceren van podiumkunst. Zakelijk directeur Vincent Groen: “Dit advies voelt als een dolk in de rug. Wat we de afgelopen 30 jaar hebben opgebouwd wordt niet op waarde geschat. Met het bedrag dat de kunstraad adviseert voor ons podium kunnen we net de huur betalen. Verder zijn we weg.”

In het advies wordt wel productiesubsidie verleend aan andere instellingen. De kunstraad realiseert zich volgens Vincent Groen niet dat er straks in Groningen geen producent meer is om dat geld effectief in te zetten. “Die bedragen gaan naar theaters en producenten buiten Groningen. De stad krijgt er bijvoorbeeld geen werkgelegenheid voor retour. Bovendien ben je veel duurder uit. Voor elke losse voorstelling zou je een repetitieruimte en gekwalificeerd personeel moeten inhuren, een plek moeten vinden voor decorbouw etcetera. Inefficiënt. Wij zijn er juist om niet elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. We hebben een werkplaats, een podium en vakmensen met jarenlange ervaring in huis. Startklaar.” Als het advies wordt opgevolgd, is die unieke structuur niet meer overeind te houden. Groen: “Onbegrijpelijk voor een stad met zulke sterke culturele ambities. Je haalt de plek weg waarmee je je kunt onderscheiden.”

Ook de manier waarop de intensieve samenwerking tussen Grand Theatre Groningen en de Oosterpoort/Stadsschouwburg door de raad wordt beoordeeld roept vraagtekens op. De instellingen hebben zelf voorgesteld een deel van de Kruithuis-programmering in het Grand Theatre te plaatsen. “Maar zoals de kunstraad het nu schetst zouden we een filiaal van de Stadsschouwburg worden. Dat is niet waarom we bestaan. We zijn er om prikkelend en innovatief theater te bieden aan een breed publiek. En om als producent jonge, talentvolle kunstenaars in het zadel te helpen. Denk aan het Groningse dansgezelschap Club Guy & Roni, theatergroep De Jongens en de artistiek directeur van het NNT, Ola Mafalaani. Die zijn hier begonnen.”