• ANBI

 • Stichting Grand Futura
  Grote Markt 35
  9711 LV Groningen

  De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk:
  het bevorderen van culturele activiteiten in het algemeen en de podiumkunsten in het bijzonder, en alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, alsook voor andere activiteiten die in dit kader passen.

  Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:
  a. het gebouw Grote Markt 35 te Groningen te exploiteren door het accommoderen van voorstellingen en producties op het gebied van primair de podiumkunsten en secundair overige kunsten;
  b. het optreden als talentontwikkelaar en producent van hedendaags(e) theater, dans en muziek met speciale aandacht voor alle relevante nieuwe ontwikkelingen;
  c. het organiseren van festivals;
  d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • De Raad van Toezicht bestaat uit:
  • Anton Buijs (voorzitter)
  • Maritska Witte
  • Marloes Dekker
  • Andreas Blühm
  • Karen Welling
  • Myron Hamming

  Bestuursleden van Stichting Grand Futura ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. De algemeen directeur Niek vom Bruch is bestuurder van de stichting.

  KvK 63715368
  RSIN fiscaalnummer 8553.68.020
  IBAN NL39 TRIO 0391 0327 20
  BIC TRIONL2U

  Het beleidsplan en de jaarstukken bevatten gedetailleerde informatie over de activiteiten, de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de financiële verantwoording.

  Beleidsplan 2021 - 2024
  Jaarverantwoording 2018
  Jaarverantwoording 2019
  Jaarverantwoording 2020

  Publicatie ANBI