• Hendrik Aerts

  • Grand Theatre is binnen het netwerk Station Noord al vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van theatermaker Hendrik Aerts en zijn stichting moON Productions. In dit traject heeft Hendrik tussen 2017 en 2020 de kans gekregen zich artistiek en organisatorisch te ontwikkelen en zijn stijl verder te ontdekken. Zijn werk kenmerkt zich vooral door een interdisciplinaire theatertaal en de keuze voor grote levensthema’s als angst, liefde en de dood. Hendriks eigen fascinaties en interesses zijn het uitgangspunt, maar centraal staat ook altijd het samenwerken met een divers team van autonome makers.

    Vanaf januari 2021 wordt moON Productions ondersteund door Grand Theatre. In samenwerking met creatief producent Milan van der Zwaan werkt het gezelschap de komende jaren met ondersteuning van Grand Theatre aan het verstevigen en verbreden van de landelijke zichtbaarheid en de financiële positie van moON Productions als onafhankelijke productiestructuur. We dragen bij aan de realisatie van een tweetal projecten, waarmee moON Productions zijn werkwijze verder uitkristalliseert.

  • Siri Klein Robbenhaar, coördinator ontwikkelinstelling:
    ‘’Hendrik is iemand die graag interdisciplinair te werk gaat. We helpen hem om een stabiele organisatie te ontwikkelen zodat hij met verschillende autonome kunstenaars aan de slag kan met het maken van nieuwe producties. Ook de positie van Hendrik als maker en speler wordt in dit traject verder onderzocht door voorstellingen te maken vanuit verschillende functies.

    We hopen Hendrik en Milan te kunnen ondersteunen in dit ontwikkeltraject op artistiek en organisatorisch niveau en met speelplekken in binnen- en buitenland.’’