• Nic Bruckman

  • Sinds 2018 is Nick Bruckman met regelmaat in Grand Theatre in residentie om te werken aan nieuwe theaterteksten. Met onze hulp heeft hij een stichting met een sterk bestuur opgericht. Ook waren we coproducent van zijn eerste productie ‘Bleeding Love’, die in 2020 in Grand Theatre in première ging. Zijn werk is een goed voorbeeld van relevante projecten die complex en uitdagend mogen zijn. Hiermee willen wij niet alleen het Groningse, maar het hele noordelijke artistieke landschap verrijken.

    De komende twee jaren ondersteunen we Nick Bruckman bij het vinden van aansluiting bij producenten die, in samenwerking met hem en zijn stichting, projecten kunnen realiseren op basis van zijn teksten. Zakelijk werkt Nick samen met Sofie Post. Door hen goed voor te bereiden op gesprekken met potentiële producenten versterken we deze samenwerking. Als coproducent is Grand Theatre betrokken in de periode dat de teksten geschreven worden. In dat kader organiseren we tussentijds lezingen voor een geïnteresseerd publiek dat betrokken is bij de thematiek. Het ontwikkeltraject heeft als doel Nick te begeleiden tot een zelfstandig schrijver in de culturele wereld.

  • Niek vom Bruch, directeur Grand Theatre:
    “Nic schrijft vaak vanuit concrete maatschappelijke of historische gebeurtenissen, waarin hij het schijnbaar onmenselijke gedrag van mensen onderzoekt. Hoe komen mensen tot wat zij doen? Verhalen die we zelf vaak bedenken bij krantenberichten. Dat past goed bij de manier waarop we als podium ook met theater de wereld om ons heen willen blijven interpreteren. Nic ontwikkelt daarin een eigen stem, die het Nederlandse theater verrijkt. We steunen hem die stem te versterken en om zijn teksten bij goede producenten onder de aandacht te brengen.”