• Stichting Peerd / Theo de Groot
      OP DRIFT

  • In OP DRIFT dendert Gronings theatermaker Theo de Groot door 30.000 jaar Groninger migratiegeschiedenis. Wat dreef mensen in het verre verleden om in Groningen zijn of haar heil te zoeken? Maar ook: wat dreef Groningers om elders hun geluk te zoeken? De docuvoorstelling balanceert tussen feit, fictie, aannames en veronderstellingen. Op een originele en dwarse manier geeft Theo een gedegen beeld van wat er heeft plaatsgevonden in de afgelopen eeuwen. En dat wat niet bekend is, daar wordt vrijuit over gefantaseerd.


    tekst, spel en research Theo de Groot | muziek en soundscapes Arnold Veeman | eindregie Ingejan Ligthart Schenk | research advies prof. dr. Maarten Duyvendak | producente Miranda Laanstra | publiciteit Marija katic | grafische vormgeving Esther Fledderman