BackBone / Alida Dors – Or Die Trying

Dans voor de dromers en de vechters onder ons

>> Language no problem / English below

‘Or Die Trying’ is een dansvoorstelling voor de dromers en de vechters onder ons. Hoe lang en hoe hard moet je vechten om je doelen te bereiken? Hoe ver ben je bereid te gaan? Hoe ziet jouw strijd eruit? Is opgeven een optie?

De voorstelling wil de uitputtingsslag die het leven is, voelbaar maken. ‘Or Die Trying’ is een zoektocht naar je eigen weg vinden in het spanningsveld van ambitie, verwachtingen, zelfdiscipline en zelfdestructie.

Choreograaf en socioloog Alida Dors geeft die uitputtingsslag en zoektocht vorm in een persoonlijke interdisciplinaire dance chronicle waarin dans, film performance en Thaiboksen elkaar aanvullen. We zien Thaikboksers en dansers in gevecht met hun grenzen. Ze vechten ervoor om beter te worden dan ze nu zijn. Is dat niet waar het leven om draait? Groei, ontwikkeling, voor jezelf, je familie, je vrienden, de blik van de gemeenschap en de mensheid? Become the best you, Or Die Trying.

Als altijd creëert Alida een avontuurlijke interdisciplinaire dance chronicle met invloeden uit hiphop en moderne dans – sociaal en politiek bewust, urgent en relevant.

Or Die Trying is een voorstelling van BackBone in co-productie met Theater Rotterdam, tanzhaus nrw en met financiële steun van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.


‘Or Die Trying’ is a dance performance for dreamers and fighters among us. How long and how hard do you have to fight to reach your goals? How far are you willing to go? What does your fight look like? Is giving up an option?

The show wants to make the exhaustion that life is tangible. “Or Die Trying” is a search for finding your own way in the tension of ambition, expectations, self-discipline and self-destruction.

Choreographer and sociologist Alida Dors gives shape to that in a personal interdisciplinary dance chronicle in which dance, film performance and Thaiboksing complement each other. We see Thaiboxers and dancers fighting their own limits. They fight to get better than they are now. Isn’t that what life is all about? Growth, development: for yourself, your family, your friends, the gaze of the community and humanity? Become the best you, Or Die Trying.

As always, Alida creates an adventurous interdisciplinary dance chronicle with influences from hip hop and modern dance – socially and politically aware, urgent and relevant.

Credits
choreografie & concept: Alida Dors | dansers: Jordy Jansen, Tyrone Menig, Jason Winter | thaiboksers: Anne de Beer, Sarah Debaieb, Doly Macbean, Juliana Monsalve, Loraine Pengel en Yara Piekema | kostuumontwerp: Isis Vaandrager | componist en muzikant: Simone Giacomini | dramaturgie: Peggy Olislaegers | technisch producent en lichtontwerp: Jeffrey Steenbergen | uitvoerende techniek: David te Marvelde | technische productie: Disappearow  | zakelijke leiding: Ayra Kip | verkoop: Bureau Berbee | productieleider: Angelique van Beckhoven | marketing & PR: Nanda van Aalst en Yoram Otten | grafisch ontwerp: Serena Kloet | fotografie campagnebeeld: Bowie Verschuuren