Connor Schumacher – Funny Soft Happy & The Opposite (try-out)

Je ultieme fantasie wordt werkelijkheid

>> Language no problem / English below

Je ultieme fantasie wordt werkelijkheid in ‘Funny Soft Happy & The Opposite’: het leven als een jazzmusicaldanservaring. Als je het leven serieus neemt, dan is dit de generale repetitie. Terwijl het leven aan ons voorbij flitst, biedt ‘Funny Soft Happy & The Opposite’ een uitweg. Zes dansers demonstreren een high-intensity training voor lichaam en geest, waarmee je uithoudingsvermogen voor het leven opbouwt.

Want dat hebben we hard nodig in deze wereld die steeds sneller draait en waarin waarden als zorg, compassie en luisteren naar elkaar onder druk staan. Hoe verhouden wij individuen ons tot elkaar in zo’n wereld? Of tot de groep? ‘Funny Soft Happy & The Opposite’ bouwt samen met jou een nieuwe ruimte waarin deze vragen gesteld kunnen worden, vol met regenbogen, rookgordijnen en oogverblindende lichamen.

Met dank aan Bob Fosse-musicals, neurowetenschap en work-outvideo’s uit de jaren ’80, bieden zes uiteenlopende dansers je een glimp van hoe het leven zou kunnen zijn wanneer we toegeven aan dat waar ‘Funny Soft Happy & The Opposite’ over gaat: dit leven dat we leven. Sluit je aan: voel je vrij om je haar los te gooien, een drankje te doen, een gedachte te delen en achteraf te dansen.

If human life is a performance
Then we need a human performance practice
To build stamina for life

– Connor Schumacher


The ultimate fantasy turns into a reality in ‘Funny, Soft, Happy & The Opposite’: life as a jazzmusicaldance experience. If life is the real thing, then this is the final rehearsal. As life rages on ‘Funny, Soft, Happy & The Opposite’ offers a way out. Six dancers show a high-intensity training for the brain and the body, helping you build stamina for life.

We need that stamina in a world that seems to turn faster every day and in which human values like care, compassion and attention for each other are under pressure. How do we as individuals relate to each other in such a world? Or to a group? ‘Funny, Soft, Happy & The Opposite’ creates together with you a new space in which those questions can be researched; full of rainbows, smoking mirrors and the dazzling expressions of the body.

Thanks to Bob Fosse-musicals, neuroscience and work-out videos from the eighties, these six diverse bodies show you what life could be like when we acknowledge what ‘Funny, Soft, Happy & The Opposite’ is about: this life we all are living. Come with us to the very end: an invitation for you to let your hair down, grab a drink, have a thought and do a dance afterwards.

If human life is a performance.
Then we need a human performance practice
To build stamina for life.

– Connor Schumacher

Credits
Concept, choreografie: Connor Schumacher | Gemaakt in samenwerking met en gedanst door: Mohamed Boujarra, Sandy Ceesay, Courtney May Robertson, Karlijn Roest (cover), Majon van der Schot, Paolo Yao, Jiaman Zhang | Dramaturgie:Maaike Schuurmans | Lichtontwerp en techniek: Edwin van Steenbergen | Beeld: Noortje Stortelder | Productie: Dansateliers | Financieel ondersteund door: Fonds 21, Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Zabawas, Gemeente Rotterdam.