Dalton Jansen Choreography & The Double Collective – The Double & To the Edge

Een double bill van de jonge choreograaf Dalton Jansen

> Language no problem / English Below

The Double Collective en Dalton Jansen Choreography presenteren onder de vleugel van Productiehuis Theater Rotterdam een double bill met de voorstellingen ‘The Double’ en ‘To the Edge’.

The Double Collective | ‘The Double’
“Wie ben ik, wie is hij, wie zijn wij?”
De déjà vu van jezelf tegenkomen, misschien in een drukke stad of in een droom.
Een werkelijke ontmoeting van twee bijna identieke personen die elkaar uitdagen maar tegelijkertijd elkaar hun krachten maar ook zwaktes tonen.

In ‘The Double’ ga je het meemaken. Hoe zij op elkaar reageren. De schrik die ontwikkelt tot een reis naar de diepe laag van fysieke energie van elkaar, voor elkaar, en door elkaar. Het is een stuk dat in wezen gaat over jezelf ontdekken, jezelf leren kennen en er achter komen hoe de wereld jou werkelijk ziet. Is ‘The Double’ een echte fysieke dubbelganger? Of slechts een fragment, een fantasie?

Dalton Jansen Choreography | ‘To the Edge’
Zes mannelijke dansers begeven zich in een vierkante ruimte, een box. In de box is een bepaalde spanning. Wat de spanning precies is en waar deze vandaan komt is onbekend. Hoe beïnvloedt de ruimte de verhouding tussen de performers en hoe relateren zij zich überhaupt tot elkaar? Wie durft het voortouw te nemen in de zoektocht naar het einde en wat is het einde? Kunnen zij zelf bepalen waar ze naartoe gaan of doet de ruimte dat voor hen? Is deze aanhoudende spanning op te lossen? Wie is er sterk of zwak en wie houdt vol? Wie neemt de leiding?

Choreograaf Dalton Jansen nodigt het publiek uit om met de dansers in een achtbaan van verschillende emoties en machtsposities te stappen waar een ieder weleens mee te maken krijgt in het dagelijks leven. Het spelen met en onderzoeken van begrippen als kwetsbaarheid, kracht, zwakte, grenzen, relaties en ruimte zijn kenmerkend voor Daltons werk en levensloop. Hij gaat iedere keer een dialoog aan met het publiek door zeer persoonlijke maar tegelijkertijd universele en menselijke kwesties aan te pakken en deze door te laten schemeren in zijn werk.


The Double Collective | ‘The Double’
“Who am I, who is he, who are we?”
That feeling of déjà vu when you meet yourself, whether it is in a busy street or in a dream. A meeting between two almost identical persons who challenge each other but show their strengths and weaknesses at the same time.

That’s what you’re going to experience in ‘The Double’. How they react to each other. The initial scare that transforms into a journey. A journey into the deep layer of physical energy of each other, for each other and by each other. It is a piece about discovering yourself, getting to know yourself and figuring out how the world really sees you. Is ‘The Double’ a real physical double? Or just a fragment, a fantasy?

Dalton Jansen Choreography | ‘To the Edge’
Six male dancers  are together in one room. They feel tension, but they don’t know where it is coming from. How does this place influence the performers and how do they relate to each other. Who will start the search for the end and what exactly is the end? Do they decide where they are going to or is it the room that decides. Is it possible to stop the tension? Who is weak, who is strong and who will stay? Who is taking the lead?

Choreographer Dalton Janson invites the public to go through a rollercoaster of emotions and dominance, which everyone experiences in the daily life. He plays and investigates concepts as vulnerabilty, strength, weakness, borders, relations and spaces. Jansen tries to find a conversation with the public by discussing topics that are personal and universal at the same time.

Credits The Double
concept en choreografie: Dalton Jansen i.s.m. dansers | dansers: Gihan Koster en Terencio Douw | artistieke coaching: Gerleen Balstra | spelcoaching: Fadua el Akchahoui | compositie: Tom van Wee | techniek: Jimmy Niessen | productie: Productiehuis Theater Rotterdam

Credits To the Edge
choreografie: Dalton Jansen | dans: Dane Badal, Maarten Krielen, Ruud Sanders, Joseph Simon, Tuan Tran en Quincy Ignacia | Zang: Sophie Prins | compositie: Tom van Wee | dramaturgisch advies: Merel Heering | styling: Odair Pereira | artistieke coaching: Dave Schwab en Gerleen Balstra | techniek: Jimmy Niessen en Marcel Brand | productie: Productiehuis Theater Rotterdam