Frascati Producties/Emke Idema | THIS CAN’T HAPPEN

Theatraal spel op zoek naar de grenzen van het voorstelbare

“Iedereen dacht dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dat nog niet wist.”- Epictetus

Hoe word je fantasierijk? Wat gebeurt er als je alles wat normaal gezien belangrijk is, links mag laten liggen? Wat als we gezamenlijk ongegeneerd fantaseren?

 THIS CAN’T HAPPEN wil ruimte maken voor het onwaarschijnlijke, fabuleuze, tergende, vrolijke, belachelijke, magische en onaangepaste. Samen verkennen we de praktijk van ongewoon denken door deze collectief te beoefenen. THIS CAN’T HAPPEN is een verbeeldingsexperiment. In dit prikkelende theatrale spel zoekt het publiek de grenzen op van het voorstelbare: voorbij wat waar is; voorbij wat waarschijnlijk is; voorbij wat politiek correct is. Welke alternatieve verhalen schuilen er achter de beelden uit ons collectieve geheugen? Kunnen we, behalve het dominante en gekende verhaal, nog andere werkelijkheden belichten? En wat doet dat met ons? Laten we eens de tijd nemen om de onmogelijkheden op ons pad nader te bekijken.

 Emke Idema maakte eerder onder andere STRANGER (2012) en RULE (2014), die beiden enthousiast werden onthaald door publiek en pers: “Meesterlijk concept met riskante kantjes”, Volkskrant over STRANGER. “Een spel dat de grenzen aftast”, Theaterkrant over RULE.

In de pers: 
‘Samen met publiek de randen van de fantasie verkennen.’– NRC. Lees het volledige interview met Emke Idema in NRC. 

———
Concept en regie: Emke Idema | Dramaturgie: Nienke Scholts | Spel: Sjoerd Meijer | Geluidsontwerp: Genevieve Murphy