Giulio d’Anna | PANORAMA (try-out)

Een dansvoorstelling die begint waar de sprookjes eindigen

In januari is choreograaf Giulio d’Anna bij ons te gast om te werken aan ‘PANORAMA’. Aan het eind van zijn werkperiode presenteert hij een try-out van deze nieuwe voorstelling. ‘PANORAMA’ begint waar de sprookjes eindigen, ‘zij leefden nog lang en…’. Maar hóe dan? In de realiteit willen we toch dat alles snel en vloeiend gaat? Waarom blijven mensen dan toch jarenlang bij elkaar?

Giulio zet één echtpaar in het middelpunt: Kristin de Groot en Piet Rogie, bekende kunstenaars in de danswereld en sinds 25 jaar partners in de liefde. In hun duet wordt alle passie, strijd, lol, twijfel en verlangen zichtbaar van mensen die lange tijd bij elkaar zijn. Een rijke danstaal ontstaat, geïnspireerd door ballroom, moderne dans en acro-yoga. Hun lichamen verstrengelen, botsen en balanceren. Het panoramische videobeeld vergroot de impact van de voorstelling met historische opnamen, feiten en cijfers.

Relaties zijn altijd onderwerp van de choreografieën van Giulio D’Anna. Eerder creëerde hij met zijn vader het zeer intieme Parkin’Son (2012 – Dioraphte Prijs) en maakte hij de dansmusical O O O O O O O O (2013 – nominatie Zwaan) waarin acht jonge dansers persoonlijke verhalen delen over verbroken relaties en beschadigde intimiteit.

“Space is what you can pass in a given time while Time is what you need to pass”
(Z. Bauman)

>> Language no problem
PANORAMA begins where fairy-tales end, ‘…and they lived happily ever after…’ But how do people manage to stay together for years? Choreographer Giulio D’Anna places a couple in the centre: Kristin de Groot and Piet Rogie, well known Dutch dance artists and life partners for 25 years.

Their duet revolves around the passion and the struggle, the fun, the doubts and the desires of people who have shared their lives for a long time: an emotional language of moving bodies inspired by AcroYoga, ballroom and modern dance. Their lines create a landscape of memories and dialogues. Their bodies balance, intertwine, collide and balance again in front of a cinematographic projection that enlarges and shuffle images, facts and numbers that belong to their story.

Human relations have always been the subject of Giulio D’Anna’s works. Previously he created Parkin’Son (2012-Dioraphte Prize), a very intimate duet with his father, and the postmodern dance-musical O O O O O O O O (2013- nomination Swan) in which eight young dancers share their personal stories of broken relationships and damaged intimacy.

“Space is what you can pass in a given time while Time is what you need to pass”
(Z. Bauman)

Concept en choreografie: Giulio D’Anna | Gemaakt in samenwerking met dansers: Kristin de Groot en Piet Rogie | Muziekcompositie: Maarten Bokslag | Scenografie: Ascon de Nijs | Licht/video ontwerp: Bernie van Velzen | Repetitie assistance en creative producer: Agnese Rosati | Dramaturgie: Cecile Brommer | Stagiair: Lin Adams | Grafisch ontwerp: Guido de Jong | Impresario: Bureau Berbee | Fotografie: Agnese Rosati