Jan Fedinger | land[e]scapes 3

Deze installatie is te bezoeken om 16:00 / 17:00 / 18:00 / 19:00 / 21:00

Vorig seizoen was beeldend kunstenaar en (licht)ontwerper Jan Fedinger nog bij ons te gast om te werken aan zijn nieuwe installatie land[e]scapes 3. In maart keert hij terug om de installatie open te stellen voor publiek in onze Studio.

In land[e]scapes 3 creëert Jan een ruimte waarin hij je laat ontsnappen aan het dagelijkse bewustzijn van het licht. Want in het bleke licht van de dag zijn we vaak gefocust op onze dagelijkse bezigheden. Zelden zoeken we naar de poëzie van wat zich pal voor onze ogen ontvouwt. We zetten het licht tegenover de horreur van de nacht, waar we onze ogen sluiten en waar we dromen, losgemaakt van de wereld. Overdag zijn deze dromen vergezocht. land[e]scapes 3 daagt je uit om te dromen met je ogen wijd open. Want, zoals de Franse filosoof Gaston Bachelard zei: “ … pas in de dagdroom worden wij een vrij wezen.” 

Let op! land[e]scapes 3 is een indrukwekkende ervaring. Er kunnen per keer max. 4 personen in de installatie. 

Zin in meer Jan? Jan Fedinger heeft ook meegewerkt als lichtontwerper aan de voorstelling RULE OF THREE van GRIP/Jan Martens.

Over Jan Fedinger
Jan Fedinger werkt als beeldend kunstenaar en ontwerper met verschillende media, waarbij licht zijn voornaamste expressiemiddel is. Zijn oeuvre strekt zich uit van performance en performatieve installaties tot lichtontwerp en van fotografie en tekenen tot productontwerp. Zijn werk is vertoond in Europa en daarbuiten in de context van zowel theater als ook beeldende kunst. Jan zoekt in zijn werk naar omgevingen en ervaringen die nog niet ervaren maar al wel gedroomd zijn.

>>Language no problem
Last season visual artist and designer Jan Fedinger worked in Grand Theatre on his new installation land[e]scapes 3. In March he will be presenting the new work to a small audience. land[e]scapes 3 invites the audience to dream with their eyes wide open, away from the daylight.

The light of the day can be considered a rather mundane object of interest. Something opposed to the horrors of the night, where we close our eyes from external stimulation. Dreaming disconnected from the world. During the day we are occupied by other things than to let our mind roam free. We are bound by focus on whatever occupation and fail to take in the poetic of what is right in front of us unfolding on all that we see.

Let us un-focus and allow to dream during the day. With the words of french philosopher Gaston Bachelard, “… it is in daydreaming that we are truly free beings.”

About Jan Fedinger
Jan Fedinger is a visual artist and designer that works across various media while using light as prime medium of expression. His oeuvre comprises lighting design, light installations, performing, photography, drawings and furniture.
Work of Jan has been shown across Europe and beyond in context of theatre and visual art. Seeking to create environments that have not yet been perceived but that have only been dreamed of.

Concept: Jan Fedinger | With the help of: Christina Flick, David Kiers, Morgana Machado Marques, Afke Manshanden