Lester Arias | House

Lester Arias lokt je mee in zijn wereld waarin concert en performance in elkaar overlopen

> Language no problem / English below

Lester Arias is een charismatische performer die concert en performance volledig in elkaar laat overlopen. Met zijn innemende blik en zachte, heldere stem lokt hij je als publiek zijn wereld binnen. Een wereld waar werkelijkheid en verbeelding geen vastomlijnde begrippen zijn en waar de ene realiteit haast onmerkbaar overgaat in de andere. Sfeervolle elektronische klanken worden ondersteund door langzaam verschuivend licht en een vriendelijke performer kan plots veranderen in een dreigend fabeldier. De stem van Arias transformeert voortdurend, nu eens nasaal en zangerig, dan weer zacht sprekend, als de verteller van een ouderwets spannend verhaal. Een verhaal dat plots over jou zelf blijkt te gaan…

Lester Arias is choreograaf, muzikant, vocalist en filmmaker. Hij studeerde aan de Escula de Artes Plasticas Cristobal Rojas in Caracas. In 2016 studeerde hij af aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling van de Academie voor Dans en Theater in Amsterdam. Met Niklas Blomberg vormt hij het muziek- en performance duo Lester&Niki.


Lester Arias is a charismatic performer who is able to seamlessly mix concert and performance. He pilots his audience into his world with his winning gaze and soft, clear voice. A world where reality and imagination are not rigidly delineated and where one reality merges, almost unnoticeably, with another. Atmospheric electronic sounds are supported by slowly shifting light; a friendly performer can suddenly shape-shift into a threatening mythical creature. Arias’ voice is also constantly transforming – from nasal and sing-song to soft-spoken, like the narrator of an old-fashioned scary story. A story that suddenly turns out to be all about you…

Lester Arias is a choreographer, musician, vocalist and filmmaker. He studied at the Escula de Artes Plasticas Cristobal Rojas in Caracas. In 2016, he graduated from the School for New Dance Development (SNDO) at the Academy of Theatre and Dance in Amsterdam. Together with Niklas Blomberg, he forms the music and performance duo Lester&Niki.

Credits
Concept & regie: Lester Arias | Muziek & performance: Lester & Niki (Lester Arias & Niklas Blomberg) | Script i.s.m.: Thijs Witty | Advies: Keren Levi & Katerina Bakatsaky | Fotografie: dewerft