Veerle van Overloop / Shelfish Productions / Noord Nederlands Toneel / Grand Theatre – What Lies Beneath

Confronterende docu-performance over de feiten die het nieuws niet halen

Language no problem / English Below

Met ‘What Lies Beneath’ stelt theatermaker Veerle van Overloop de destructieve kracht van beperkte en simplistische berichtgeving door onze media aan de kaak. Door de versmelting van een actuele theatertekst met ongepolijste dans, een indringende soundscape, live graffiti en videokunst kruipt ‘What Lies Beneath’ onder de huid. Een confronterende docu-performance over grote oorlogen en gruweldaden die het nieuws niet halen, het schemergebied tussen feit en fictie en de manipulatieve macht van onze leiders en economie.

‘What Lies Beneath’ is een samenwerking met een aantal jonge, zeer getalenteerde performers zoals de Australische danseres Olympia Kotopoulos, de veelzijdige kunstenaar uit Glasgow Robbie Thomson, graffiti kunstenaar Jelle Valk van het Groningse collectief WERC en actrice Nadège Ouedraogo uit Burkina Faso. De Britse schrijfster en voormalig BBC – correspondente Lara Pawson schreef speciaal voor dit project de theatertekst.

Veerle laat zich voor ‘What Lies Beneath’ inspireren door het werk van de Britse documentairemaker Adam Curtis en publicaties van gerenommeerde journalisten als Robert Fisk en John Pilger. Net als onderzoeksjournalistiek heeft theater immers de taak om de verborgen verhalen bloot te leggen die anders aan onze aandacht ontglippen.

Credits
regie: Veerle van Overloop | performers: Olympia Kotopoulos en Nadège Ouedraogo | graffiti / video artist: Jelle Valk | stem: Glen Kotopoulos | sound design: Robbie Thomson | animatie: Joachim Rümke | tekst: Lara Pawson | vertaling: Les frères LeMoal | tekst dramaturgie: Judith Blankenberg | journalistieke dramaturgie: Joost Ramaer | camera: Lex Vesseur | lichtontwerp: Satu Leskinen | techniek: Hans Hof | geluid: Niels van Dam | Met grote dank aan: Helga Richter, Douwe Ket en Le Hoai Linh | creative producer: Milan van der Zwaan | publiciteit en marketing: Annedore van Zalen | zakelijke leiding: Frits Selie | artistiek adviseur: Richard Gregory | grafisch ontwerp: Studio Rubio | ondersteund door: Station Noord (met dank aan We the North en Fonds Podiumkunsten), Stichting Beringer Hazewinkel en Kunstraad Groningen

Dit project is vertrokken vanaf Station Noord; het talentontwikkelingsprogramma van de grote podiumkunstorganisaties uit de drie noordelijke provincies. Dit project wordt vanuit Station Noord ondersteund door NNT, Club Guy&Roni, Grand Theatre, Tryater, Oerol en Noorderzon.


In ‘What Lies Beneath’, theatre maker Veerle van Overloop takes issue with and exposes the destructive force of the limited and simplistic news reporting of our media today. With its topical theatre script melded together with unpolished dance, a striking soundscape, live graffiti and video art, ‘What Lies Beneath’ manages to really get under your skin. It is a confrontational documentary performance about major wars and atrocities that don’t make the news, the netherworld between fact and fiction, and the power of our leaders and economy.

‘What Lies Beneath’ is a collaboration between a number of young and very talented performers, including Australian dancer Olympia Kotopoulos, versatile Glaswegian artist Robbie Thomson, graffiti artist Jelle Valk from the Groningen WERC collective, and actress Nadège Ouedraogo from Burkina Faso. British author and former BBC correspondent Lara Pawson wrote the script especially for this theatre project.

For ‘What Lies Beneath’, Veerle sought inspiration in the work of British documentary maker Adam Curtis and publications by renowned journalists, such as Robert Fisk and John Pilger. Theatre is tasked with the same responsibility as investigative journalism: revealing the hidden stories that otherwise would escape our attention.

Credits
director: Veerle van Overloop | performers: Olympia Kotopoulos and Nadège Ouedraogo | graffiti / video artist: Jelle Valk | stem: Glen Kotopoulos | sound design: Robbie Thomson | animation: Joachim Rümke | text: Lara Pawson | translation: Les frères LoMoal | dramaturgy text: Judith Blankenberg | journalistic dramaturgy: Joost Ramaer | camera: Lex Vesseur | lighting design: Satu Leskinen | technician: Hans Hof | sound: Niels van Dam | with big thanks to: Helga Richter, Douwe Ket en Le Hoai Linh | creative producer: Milan van der Zwaan | publicity and marketing: Annedore van Zalen | business management: Frits Selie | artistic advisor: Richard Gregory | graphic design: Studio Rubio | supported by: Station Noord (thanks to We the North and Fonds Podiumkunsten), Stichting Berhinger Hazewinkel and Kunstraad Groningen