VPRO Tegenlicht MeetUp Groningen – Mijn Stad is mijn hart

Bijeenkomst rondom VPRO Tegenlicht aflevering over gentrificatie

Grand Theatre ontvangt VPRO Tegenlicht MeetUp Groningen voor een MeetUp rondom de Tegenlicht aflevering ‘Mijn stad is mijn hart’. Deze aflevering, die tijdens de MeetUp uitgezonden wordt, gaat over gentrificatie in Rotterdam. Een aantal gasten spitst het programma tijdens de MeetUp toe op gentrificatie in Groningen. Ook Samora Bergtop, artistiek leider van Well Made Productions, deelt haar ervaring met het onderwerp. Op 16 en 17 mei presenteert ze met Well Made Productions een voorstelling over gentrificatie in Grand Theatre: ‘Clybourne Park’.

Over het thema van de uitzending
Nog meer dan Groningen is Rotterdam een stad met vele nationaliteiten. Twee derde van de jongeren heeft er een migratieachtergrond. Integratie is voor velen dan ook een gepasseerd station. Ze streven naar een gelijkwaardige plek in de samenleving. Tegelijkertijd is, ook in de Groninger wijken Paddepoel en Lewenborg, sprake van gentrificatie. Het aantrekken van kapitaalkrachtige nieuwe bewoners en de daarmee gepaard gaande verdrijving van de lagere klassen de stadsdelen. Een opwaardering die een stijging van de prijzen voor onroerend goed en de huurprijzen als gevolg heeft. De samenstelling en het karakter van de wijken verandert. Bij verkiezingen wordt steeds duidelijker dat armere wijken aanzienlijk minder genegen zijn naar de stembussen te gaan dan rijkere wijken. Diversiteit neemt toe en tegelijkertijd lijkt zich een scheiding af te tekenen. Hoe gaan we daar in Groningen mee om?

Er is een aantal gasten uitgenodigd die met de bezoeker in gesprek gaat:

De Roege Boys
Een ondersteunende organisatie voor iedereen uit Vinkhuizen. Ze helpen mee met sociale vraagstukken, maar zijn evengoed erg praktisch ingesteld. Zo reparen ze oude fietsen voor minderbedeelden, helpen ze bij het opbouwen en afbreken van materialen of het verstrekken van zelfgemaakte speeltoestellen, het plakken van een band voor een kleine jongen en bij evenementen in de wijk zoals bij End Of Summer.

Thea Bakhuys (Coöperatieve Wijkraad)
Thea ‘woont graag in de Oosterparkwijk’ en vindt het ‘interessant en fijn om te zien hoe de wijk omgaat met al de nieuwe Nederlanders die zich vestigen’. Ze geniet van de kans om samen met de andere leden en bewoners uit de wijk anders te werk te gaan vanuit de wijkraad, waardoor ze echt iets goeds voor de wijk en haar bewoners kan betekenen. Daarbij vindt ze ‘een schone wijk en veiligheid heel belangrijk.’

Samora Bergtop (artistiek leider Well Made Productions)
Als artistiek leider van theatergezelschap Well Made Productions heeft Samora Bergtop zich met gentrificatie beziggehouden voor de voorstelling ‘Clybourne Park’ (16 en 17 mei in Grand Theatre te zien). Ze komt vertellen over haar ervaring met het onderwerp  en prikkelt bezoekers van de MeetUp met onder andere een vraag over dit thema.

Meld je hier aan voor het Facebook-event.

Deze MeetUp wordt georganiseerd door Tegenlicht MeetUp Groningen, met dank aan Grand Theatre Groningen.