Einde Grand Theatre Groningen

Grand Theatre Groningen houdt als organisatie op te bestaan. Dit betekent dat alle voorstellingen en concerten in het Grand Theatre op dit moment gecanceld zijn. Voor enkele voorstellingen hebben we samen met de groepen en enkele theaters gezocht naar een andere oplossing:

Veel dank aan de medewerkers van De Lawei, Odeon en de Stadsgehoorzaal!

Persbericht woensdag 18 maart

Grand Theatre Groningen failliet

De stichting Grand Theatre is vandaag failliet verklaard. Door het faillissement houdt de organisatie op te bestaan. Wat er met de accommodatie gaat gebeuren, is nog onduidelijk. De gemeente Groningen is hierover in gesprek met de eigenaar van het pand en een aantal culturele instellingen in de stad. De 22 medewerkers van Grand Theatre Groningen moeten op zoek naar een andere baan. Dhr. S.J. de Vries van RAAD advocaten is aangesteld als curator. Renée Waale, interim-manager sinds 1 februari jl. maakte dit zojuist bekend.

Volgens Waale is er niet één oorzaak aan te wijzen voor het faillissement. "De situatie is een optelsom van een te grote opdracht en te veel ambities voor het subsidiebedrag dat beschikbaar is gesteld door de gemeente Groningen. Ook was er een te rooskleurige verwachting voor wat betreft inkomsten en te weinig sturing op uitgaven. Dan gaat het heel snel glijden."

Sinds december kampte de organisatie al met een liquiditeitsprobleem. Waale: "Dat het Grand Theatre de rekeningen niet kan betalen, is zeer pijnlijk. Dat het daarbij ook gaat om een groot aantal zelfstandigen in de culturele sector, zoals individuele kunstenaars, theatergroepen & leveranciers en om onze partners zoals culturele organisaties en fondsen, maakt de situatie nog pijnlijker. We realiseren ons dat we onbedoeld anderen meetrekken in onze financiële malaise.”

Een van de scenario's waarmee het Grand zelf heeft geprobeerd de organisatie toekomstbestendig te maken, bleek vorige week dinsdag onvruchtbaar. De gemeente Groningen, subsidiënt sinds de stopzetting van de rijkssubsidie in 2013, zei nee tegen het ingediende verzoek om een bevoorschotting te verstrekken van 4 maanden (een bedrag van €207.000), waarmee er tijd zou zijn om de toekomstvisie verder uit werken. Een schets lag er al, 'Grand 3.0.'; een veel kleinere organisatie met als focus talentontwikkeling; passend bij de ambitie van de stad Groningen en te realiseren in nauwe samenwerking met een aantal culturele partners in Groningen.

Stichting Grote Markt 35, de verhuurder van het Grand Theatre, zal het pand blijven verhuren als een theater.